Alvaret

Redan Linné kunde konstatera att"Här funnos the aldra sälsammaste wäxter, som förut i Sverige warit ohörde."

Det öländska alvaret är en naturtyp som inte finns någon annanstans och därmed något som Ni inte bör gå miste om.
Alvaret är en alldeles speciell upplevelse. Kontrasten mellan kargheten vid torka och explosionen av växtlighet efter att regn fallit.

Alvaret är trehundra kvadratkilometer stort och är så unikt att det inte finns något ord för det i andra språk - det får helt enkelt heta alvar.
Alvarets storhet är den säregna blandningen av växter. Här kan man finna växter av sydeuropeiskt ursprung och stäppens och tundrans växter sida vid sida. Det finns ett stort antal unika orkidé-arter som är värt ett besök bara dom.

En bra utgångspunkt för en promenad på alvaret är Möckelmossen.


Sammanställt av Checkpoint Öland