Vickleby kyrka

Vickleby kyrka består av långhus från 1100- talet med ursprungliga portaler ( den södra skadad) och ett något yngre västtorn, vars portal tillkom under 1300-talet.
Tornets många murtrappor och rum, bl.a. en skattgömma, små celler samt skyttevåningen överst visar, att det varit ett försvarstorn.
Den nuvarande sydingången kom till 1832.
Det plana innertaket målades i början av 1780-talet av Johan Lundgren Olofsson. Altartavlan målades 1713 av Anders Björkman. Hur det ursprungliga ramverket såg ut vet ingen idag. 1780 förstorades tavlan upptill och nedtill, för att passa bättre i det nya, stora koret.

På kyrkogården ligger bl.a. Carl Malmsten begravd, grundaren av Capellagården.

Information från Riksantikvarieämbetet
Sammanställt av Checkpoint Öland