Resmo kyrka

Resmo kyrka p land


Remo kyrka är en av de äldsta och bäst bevarade kyrkorna på Öland. Före 1826 en klövsadelskyrka,
då östtornets överdel revs ned och västtornet fick
sin lanternin.
Kyrkan, som sannolikt byggdes redan i början av 1100-talet, består av ett kor med absid och ett ovanligt smalt och högt långhus med fönster i både norr och söder.
Nordportalen är av ett ovanligt slag, som i vårt land bara funnits på Öland (Ventlinge). Den har nedåt divergerande sidor och täcks av mycket långa ekvirken. Även syd- och västportalerna har varit av samma slag.

Tornets öppningar är alla avtäckta med ekplank på insidan.
Resmo äger Ölands största svit av romanska målningar.


Information från Riksantikvarieämbetet
Sammanställt av Checkpoint Öland


Vill du veta mer om Ölands kyrkor - klicka här