Geologisk Trädgård vid Södra bruket, Södra Öland

Geologisk Trädgård, Södra Bruket, Södra Öland

Geologisk Trädgård, en stenupplevelse utöver det vanliga, finner du invid Södra bruket, S:a Öland. Där upptäcker du den konstnärligt formgivna Konstens geologiska trädgård, Navet – en kunskapsplats och Bergstigen, en sex kilometer lång natur- och kulturstig genom 300 årig industrihistoria.
Konstens Geologiska trädgård är formgiven av konstnärerna Christer Jansson och Elisabeth Sivard. Den innehåller stora steninstallationer varvat med mindre stenar, mest obearbetad sten, men även några konstnärligt bearbetade. Platsen utgörs av alunskiffer och domineras av den öländska kalkstenen och stenar hitförda av inlandsisen. Inslag av annan sten såsom skånsk diabas och marmor från Örebro finner du också här. Här finns även en steninstallation av en stor mängd varierade stenar skänkta av jordbrukare inom lrf – Ottenby.
Platsen för trädgården härbärgerade från 1804 Alunbrukets Brukskontor.
Navet – en kunskapsplats är just nu under uppbyggnad. Här finner du stora informationstavlor om den lokala långa industrihistorien, om Bergstigen och om geologi. Det finns exempel på äldre handverktyg för kalkstensbrytning, kalksten som visar hur man hantverksmässigt arbetar fram ting i stenen av Kenneth Lander, några hantverk i kalksten, plats att knacka fram fossilsten i mm.
Under sommaren och hösten planerar vi att förverkliga en informationsplats om Cementa och betongens användning, en tidsaxel som visar den geologiska utvecklingen över tid, en stenpyramid med olika stenarter, samt visa fler exempel på kalkstenens användning. Dessutom genomförs en skyltning i Alunbruksområdet som visar var och hur alunprocessen gick till.
En ny parkering finns anlagd intill Navet.
Bergstigen går rakt genom Södra Bruksområdet intill Navet och nära trädgården. Den sträcker sig mellan Strömmelns gård i norr och kalkstensbrotten på Alvaret invid Albrunna i söder. Stigen avslöjar en rad spännande spår från den 300 åriga industrihistorien i området, nu till stor del gömda i fantastisk natur. De öppna fältugnarna är skulpturala storverk, lastfickan arkitektoniskt spännande och mäktig, varvat med ruiner efter dynamitförråd, arbetsbodar, patentugnar och en Linnéslinga som visar var han vandrade runt och undersökte bergbrotten.

Projekt Vidareutveckling Geologisk Trädgård stöda av Mörbylåga kommun, Länsstyrelsen, Sparbanksstiftelsen och EU Landsbygdsprogrammet.’
Projektet arbetar fr.a. med utveckling av Navet, informationssatsning i Alunfabriksområdet och vid Navet samt anläggning av parkering.

För information kontakta walle dickson 073/7592558; mail: karneval@tele2.se eller gunvor backlund 0485/660165; mail: gunvor.backlund@swipnet.se

Vill du veta mer - besök www.bergstigendegerhamn.se